hoangyendn113

Thư Viện Điện Tử

TẠO MỤC LỤC HÌNH VÀ BẢNG TRONG WORD

on 15/11/2012

ên cạnh việc tạo mục lục cho các văn bản dài, bạn cũng có thể tạo cho mình những mục lục bằng hình ảnh. Có khá nhiều dạng mục lục hình mà bạn có thể tạo trong Word. 

Tôi xin hướng dẫn các bạn tạo mục lục hình có dạng như sau:

Hình 1.1 -Tiêu đề của hình 1
Hình 1.2 -Tiêu đề của hình 1.2
Hình 2.1 -Tiêu đề của hình 2.1
Hình 2.2 -Tiêu đề của hình 2.2

Trong ví dụ trên tôi có 2 chương, trong chương 1 có các hình 1.1, 1.2 và trong trong chương 2 có hình 2.1 và hình 2.2.

Cách tạo:

Để có thể tạo mục lục hình theo chương bạn phải quy định Heading cho tiêu đề của chương, chẳng hạn tôi qui định ở đây là Heading 3.

Bạn phải tạo tiêu đề cho từng hình, tiêu đề này cũng được hiển thị trong mục lục, bằng cách right click lên trên hình và chọn Caption.

Nếu chưa có label Hình thì bạn click New Label rồi nhập vào Hình, cái này là tiền tố dùng chung cho tất cả các hình, tạo một lần sau này bạn không cần tạo lại nữa. click Ok.

Tiếp theo bạn click Numbering, chọn như sau, chapter start with style là heading 3 (vì tôi đã quy định trước đó). Bạn có thể chọn format dạng khác hoặc separator khác (ở đây tôi chọn dấu chấm.).

Bỏ chọn ở Exclude label from caption rồi nhập tiêu đề của hình vào Caption. Ok -> bạn sẽ thấy tiêu đề hiện ra ngay bên dưới hình.

Bạn tiếp tục thêm caption cho các hình khác, lúc này chỉ cần right click lên hình rồi nhập tiêu đề của mỗi hình vô caption là xong.Bây giờ để tạo mục lục bạn vào menu Insert -> Preference ->Index and Table. Vào tab Table of Figure, ở Caption Label bạn chọn là Hình.

Ok là xong, đây là một ví dụ:

Ghi chú:

  • Trên đây là một trong những cách tạo mục lục hình, bạn có thể tạo bằng các cách khác.
  • Áp dụng cách trên bạn có thể tạo mục lục bảng (table), chỉ khác là thay vì bạn tạo labelHình thì bạn tạo label là Bảng, khi insert mục lục bạn chọn Caption label là Bảng.
  • Bài trên tôi thực hiện ở Office 2003, ở Office 2007 thì hoàn toàn tượng tự khi thêm caption cho mỗi hình. Chỉ khác là bạn phải vào menu sau để insert mục lục:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: