hoangyendn113

Thư Viện Điện Tử

Điều hướng các tài liệu dài trong Word 2007 và 2010 sử dụng Bookmarks

on 15/11/2012
Để chèn một bookmark tại một điểm cụ thể trong tài liệu của bạn, chèn con trỏ nơi bạn muốn đánh dấu và click vào tab Insert trên ribbon.
Chú ý: Bạn cũng có thể làm nổi bật văn bản nơi bạn muốn để đặt một dấu trang.
 
 
 
 
 
Bookmark trong nhóm liên kết trên tab Insert hiện ra.
 
 
 
 
 
Trên hộp thoại Bookmark, nhập tên trang đánh dấu trong hộp chỉnh sửa bên dưới tên Bookmark và click Add.
 
 
Chú ý: Sử dụng một tên mô tả cho mỗi đánh dấu để giúp bạn biết những gì văn bản nằm ở vị trí đánh dấu. 
 
 
 
 
 
Các đánh dấu không hiển thị theo mặc định. Để có thể xem các trang đánh dấu trong tài liệu của bạn, nhấp vào tab File và chọn Options.
 
 
 
Chú ý: Nếu bạn đang sử dụng Word 2007, nhấn vào nút Office và chọn Word Options ở phía dưới của trình đơn Office.
 
 
 
 
Trên hộp thoại Word Options, chọn Advanced trong danh sách bên trái. Trên màn hình Advanced bên phải, di chuyển xuống đến phần nội dung tài liệu
 
 
Hiển thị và chọn đánh dấu Hiển thị hộp kiểm tra để có một dấu kiểm trong hộp. Click vào OK để lưu thay đổi của bạn và đóng hộp thoại.
 
 

Nếu bạn đặt con trỏ vào một điểm cụ thể khi chèn một dấu trang, đánh dấu sẽ hiển thị như hình dưới đây.

Nếu bạn lựa chọn văn bản khi chèn một bookmark, các văn bản đã chọn được bao quanh bởi dấu ngoặc đơn chỉ vị trí của bookmark.
Chú ý: dấu ngoặc Bookmark là hữu ích khi bạn cần phải sửa đổi văn bản hoặc nội dung khác kèm theo bằng cách đánh dấu mà không xóa dấu trang riêng của mình.

Để chuyển đến đánh dấu, bạn có thể sử dụng hộp thoại Bookmark mà bạn đã dùng để chèn dấu trang. Truy cập vào hộp thoại Bookmark từ tab Insert như được nêu ra ở trên. Chọn đánh dấu mong muốn từ danh sách và nhấp vào Go To. Các nút Cancel trở thành một nút Close, bạn có thể sử dụng để đóng hộp thoại Bookmark.

Bạn cũng có thể nhảy vào dấu trang bằng cách sử dụng Tìm kiếm và Thay thế hộp thoại. Để sử dụng phương pháp này, nhấp vào tab Home trên ribbon và nhấp vào mũi tên thả xuống nút Tìm trong nhóm Biên tập.

Từ hộp thoại Tìm và Thay thế chọn tab Go To. Chọn tiếp Bookmark trong danh sách và chọn một chỉ mục từ danh sách nhập đánh dấu tên thả xuống. Nhấp vào Go To. Hộp thoại Tìm và Thay thế vẫn mở sau khi nhảy đến một vị trí. Kích Close để đóng hộp thoại.

Bạn có thể thêm chỉ mục các phần khác nhau trong tài liệu của bạn để làm cho nó nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bởi vì các ký hiệu đánh dấu là không được in, bạn có thể thiết lập đánh dấu tiêu đề, hình ảnh, đoạn văn, và thậm chí cả các mặt hàng như các đối tượng nhập khẩu và các tập tin âm thanh.

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: