hoangyendn113

Thư Viện Điện Tử

on 15/11/2012

Cách làm mục lục tự động trong Word

Một số tổ hợp phím tắt thường dùng:

– Alt + Ctrl + 1: Heading 1 (Đề mục 1)
– Alt + Ctrl + 2: Heading 2 (Đề mục 2)
– Alt + Ctrl + 3: Heading 3 (Đề mục 3)
Từ Heading 4 trở đi sẽ không dùng tiếp được phím tắt như trên. Tuy nhiên có thể dùng tổ hợp phím Ctrl + Shift + S để vào hộp Style trên thanh Formatting, sau đó cùng phím mũi tên lựa chọn loại Heading.

Để tạo mục lục tự động ta dùng chức năng: Format > Styles and Formatting. Trong word mặc định đã tạo sẵn 3 heading tương ứng với các phím tắt: ctrl – Alt – 1 là heading 1; ctrl – Alt – 2 là heading 2; ctrl – Alt – 3 là heading 3. Mỗi heading tương ứng với mức phân cấp, ví dụ dễ hiểu:
Heading 1: Phần 1
Heading 2: I
Heading 3: 1
Heading 4: 1.1
Heading 5: Phần 2

Phần 1…………………………..2
I…………………………..3

1…………………..4

1.1………….5

Phần 2…………………………..6

Sau đây là cách làm:
* Phần 1 à heading 1
– Bao khối chữ cần làm heading, ở đây là “phần 1”
– Format > Styles and formatting > heading 1 > modify > ta sẽ chỉnh sửa các định dạng về font, paragraph, màu chữ, kích cỡ,… theo ý muốn > Ok > nhấn ctrl – Alt – 1 (lúc này nó sẽ hiển thị đúng như ta đã chỉnh sửa). Ta thấy “phần 2” cùng cấp với “phần 1” vậy tại “phần 2” ta chỉ cần lặp lại thao tác nhấn ctrl – alt – 1 thì mọi định dạng sẽ giống như “phần 1”, nói ngắn gọn là khi ta đã xác định nó cùng cấp với nhau thì chỉ việc thao tác phím tắt tương ứng cho cấp đó
* I là heading 2: Thao tác làm tương tự như heading 1, chỉ khác là phím tắt lúc này là ctrl – alt – 2
* 1 là heading 3: ctrl – alt – 3
* 1.1 là vì không có phím tắt và cũng không heading tạo sẵn nên ta sẽ tạo mới nó bằng cách: format > styles and formatting > new style > name: tuỳ ý thôi, ở đây ta đặt là heading 4 tương là cấp 4 > ta sẽ chỉnh sửa các định dạng về font, paragraph, màu chữ, kích cỡ,… theo ý muốn, chọn format > shorcut key > ctrl – alt – 4 > assign > close. Bao khối “1.1” nhấn ctrl – alt – 4 sẽ hiển thị đúg như ta đã chỉnh sửa.
Lưu ý: Ta luôn phải bao khối chỗ cần làm rồi nhấn phím tắt tương ứng với cấp của nó, nếu không sẽ báo lỗi “Error! No table of contents entries found.”
Sau khi đã làm xog tất cả các bước trên ta tiến hành làm mục lục như sau:

Insert > Reference > Index and Tables > tab Table of Contents > Options > OK là xong

Còn 1 cách khác để làm cho mục lục trở nên uyển chuyển hơn: Tạo mục lục từ Styles có điểm bất lợi là ta không thể sửa chữa đề mục trong mục lục khác với nội dung được trình bày trong tài liệu bởi vì chúng được nối rất chặt chẽ qua các Style. Một bất lợi khác là có khi ta chỉ muốn đưa một vài chữ (chứ không hết cả đoạn vào) để làm mục lục cho một mục từ nào đó thì cách 1 cũng khó mà giải quyết được. Cách 2 có thể giải quyết vấn đề này và làm cho việc đưa một đề mục lên mục lục trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tiến hành như sau: – Đặt con trỏ ở cuối đoạn cần làm mục lục, chèn đề mục cho mục lục bằng cách nhấn alt-shift-O, ta được bảng sau:

Đặt tên đề mục cho mục lục ở ô Entry, chọn cấp cho mục lục ở ô Level, còn ô Table identifier giữ nguyên, sau đó nhấn enter 2 lần (Mark, Close). Để cách 2 này hoạt động được cần enable cho ô Table entry fields trong phần Options của bảng Index and Tables. (nhớ tắt bỏ dấu check ở Styles và Outline levels)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: